Overige

Wet- en regelgeving van gebouwen in database

De KennisBank van ISSO bevat sinds deze week de Database Compliance in Gebouwbeheer. Deze database geeft antwoord op de drie meest relevante vragen rondom wet- en regelgeving voor het beheer en de exploitatie van gebouwen: Waar moet ik aan voldoen? Hoe realiseer ik dat? En hoe toon ik dat aan? Gebouweigenaren, beheerders en technisch dienstverleners hebben hier dagelijks mee te maken.

Veel facilitair managers en beheerders met verantwoordelijkheid voor een gebouw hebben geen overzicht en ook geen zekerheid of zij aan alle regels en wetten voldoen. Vaak leggen zij deze vraag door naar hun adviseur of technisch dienstverlener: geef mij de garantie dat jij ervoor zorgt dat mijn gebouwbeheer compliant is. Hiermee proberen ze ook invulling te geven aan de zorgplicht die ze als werkgever en huisvester wettelijk gezien hebben. Op initiatief van de gebouwbeheerders van de Rabobank en de TU Delft is ISSO een werkgroep gestart die een antwoord op dit vraagstuk heeft geformuleerd. Samen voerden zij een uitgebreide inventarisatie uit leidde die tot de Database Compliance in Gebouwbeheer.

Per bouw- en installatiedeel

In de database vindt de gebruiker per bouw- en installatiedeel het antwoord op de drie meest relevante vragen, met directe verwijzingen naar de geldende wet- en regelgeving. Een gebruiker kan op deze manier snel, met hulp van een zoekterm en filters, op verschillende kenmerken de database doorzoeken. De eerste versie van de database, die nu beschikbaar is, bevat de voorschriften voor de meest voorkomende bouw- en installatiedelen in kantoorgebouwen en datacenters.

Wensen en vragen van gebruikers

De werkgroep die deze database realiseerde wil deze in de komende periode verbeteren en verder uitbreiden. Dit wil ze doen op basis van de wensen en vragen van gebruikers. Daarom is feedback van gebruikers zeer welkom. “Er er altijd sprake van interpretatie van regelgeving en normering. Ook kunnen gebruikers over de toepassing van bepaalde regelgeving een andere mening hebben. Die inzichten van gebruikers willen we graag verwerken om de database te verbeteren” zegt van Rob Bergen, directeur van ISSO.

Werkgroep

De werkgroep bestaat uit vertegenwoordigers van Rabobank, TU Delft, Deerns Raadgevende Ingenieurs, Royal Haskoning DHV, Life Cycle Vision en Innax. Omdat deze marktpartijen een database wensen waarin geen ‘gekleurde’ visie de opzet bepaalt, vroegen zij ISSO om deze database als onafhankelijke marktpartij op te zetten. Als kennisinstituut kan ISSO de database op een neutrale wijze valideren en het beheer van de database op zich nemen.

Meerdere specialisten nodig

“Uiteindelijk streven wij naar een breed gedragen en volledige database die de hele markt kan gebruiken. Het samenstellen is in een aantal rondes gebeurd, omdat al snel bleek dat niet één, twee of drie mensen alle kennis paraat hebben. Je hebt meerdere specialisten van uiteenlopende disciplines nodig, om het overzicht compleet te maken” zegt Nico Prenen van TU Delft.

Verwerken via een licentie

ISSO stelt de database via haar KennisBank beschikbaar aan de gebruiker. Zo kunnen bijvoorbeeld softwaremakers, adviseurs of andere marktpartijen de kennis via een licentie in hun eigen tools of apps verwerken. ISSO zorgt dan voor het up-to-date houden van het overzicht. “Deze database bevat nu praktisch alle regelgeving die van toepassing is op kantoorgebouwen en datacenters. We willen dit graag op basis van de behoeftes van gebruikers verder uitbouwen voor bijvoorbeeld zorginstellingen of hotels”, besluit Van Bergen. “Het doel is dat wij het de marktpartijen zo makkelijk mogelijk maken om zogeheten compliance te realiseren.”

De Database Compliance in Gebouwbeheer is online beschikbaar.

Meer artikelen van ISSO :

ISSO-kleintje Inregelen


De kennis uit ISSO-kleintje Inregelen is recent weer up-to-date gebracht. ‘Het Kleintje’ is een compacte handleiding voor het inregelen van de ontwerpvolumestromen van individuele verwarmingsinstallaties in woningen. Deze kennis is geschikt voor installatieontwerpers en onderhoudsmonteurs. De kennis wordt ook gebruikt in het installatietechnische onderwijs.

Herziene versie handboek voor installeren pv-panelen


ISSO, kennisinstituut voor de installatiesector, is bezig met een herziening van het ‘Handboek Zonne-energie, Bouwkundige- en installatietechnische richtlijnen voor zonne-energiesystemen’. Naar verwachting ziet de nieuwe uitgave begin 2022 het levenslicht. De belangrijkste veranderingen ten opzichte van de vorige uitgave zijn de onderconstructies waarop de panelen zijn bevestigd.

ISSO 64 publicatie verbetert kwaliteit isolatie


Onder de naam ‘Kwaliteitseisen isoleren voor de utiliteitsbouw’, is ISSO-publicatie 64 opnieuw uitgebracht. De herziene versie sluit aan op de Wet Kwaliteitsborging Bouwen en helpt zowel de kwaliteit van isolatie te verbeteren als energieverlies en uitwendige corrosie te voorkomen. Hiermee levert het document een bijdrage aan het streven om gebouwen zo energiezuinig mogelijk te ontwerpen en te bou

Actualisatie handboek zonne-energie door ISSO


Houdt u zich bezig met ontwerp, realisatie en inspectie van zonne-installaties? Dan wil ISSO graag uw mening, wensen en behoeften horen voor de actualisatie van het ‘Handboek Zonne-energie, Bouwkundige- en installatietechnische richtlijnen voor zonne-energiesystemen’.

Experts bundelen ventilatiekennis in vraagbaak


Steeds meer onderzoeken bewijzen hoe belangrijk een goede ventilatie is om het coronavirus te bestrijden. Een goede ventilatie is in deze tijd voor sommige gebouwen echter nog uitdagender dan voorheen. Zo staan of stonden theaters en sportscholen, plotseling gedurende lange tijd leeg. Andere locaties – bijvoorbeeld zorggebouwen – draaien juist met de maximale bezetting. In de installatie- en bouws

Uitbreiding ISSO KennisBank


De lesstof van de EP-U/B, EP-W/B, EP-U/D en EP-W/D opleidingen van Kader zijn gepubliceerd in de ISSO-KennisBank en hiermee beschikbaar voor opleiders en hun cursisten.

Nieuwe rekenmethodiek energielabel


Voor utiliteitsgebouwen en woningen moet een energielabel zijn opgesteld met als doel om energiebesparende maatregelen te stimuleren. De rekenmethodiek voor het bepalen van het energielabel verandert per 1 januari 2021. De nieuwe bepalingsmethode NTA 8800 treedt dan in werking en geldt zowel voor bestaande bouw als nieuwbouw.

Handboek Zonne-energie vernieuwd


Nieuwe technische innovaties en marktontwikkelingen – zonneweides, aansluiting van installatiesystemen op 10 kV en het werken met opslagsystemen voor zonne-energie – vormen de aanleiding voor een nieuwe versie van het Handboek Zonne-energie. ISSO heeft nu kennis toegevoegd op het gebied van energieopslag en veldsystemen.

Wet- en regelgeving van gebouwen in database


De KennisBank van ISSO bevat sinds deze week de Database Compliance in Gebouwbeheer. Deze database geeft antwoord op de drie meest relevante vragen rondom wet- en regelgeving voor het beheer en de exploitatie van gebouwen: Waar moet ik aan voldoen? Hoe realiseer ik dat? En hoe toon ik dat aan? Gebouweigenaren, beheerders en technisch dienstverleners hebben hier dagelijks mee te maken.

Praktijkboek ondersteunt installatiebranche


Het nieuwe ISSO Praktijkboek Technisch Innoveren ondersteunt de installatiebranche bij het omzetten van ideeën in succesvolle innovaties. Het is een dynamische tijd voor de installatiesector, waarin bedrijven te maken hebben met wijzigende verdienmodellen en de snelle omslag naar duurzame energie. Dat vraagt om nieuwe aanpakken, technieken, en diensten door een actief leverende technische installa


Installatietool voor deurbeslag →

Deze 3 pagina's vind je misschien ook wel interessant: