Overige

Impact corona op vakbedrijven

De impact van de coronacrisis op de bedrijfsresultaten van vakbedrijven lijkt vooralsnog mee te vallen. Het merendeel van de vakmensen (78 procent) ervaart geen, weinig of een beetje impact op hun bedrijf. Meer dan een vijfde deel (22 procent) geeft aan veel tot heel veel impact te ervaren.

840

Het grootste deel van de respondenten (85 procent) ervaart daarbij geen tot een beetje impact op hun geplande investeringen. “Vooral het aanbod van particulieren is toegenomen. De aanvragen van de grotere bedrijven en de woningbouw nemen af”, aldus een van de respondenten.

De onderzoeksuitkomsten komen voort uit een aselectieve steekproef waaraan 45 responderende vakbedrijven uit het klantenbestand van Allfree BV meewerkten. De meeste deelnemers (90 procent) hebben een bedrijfsomvang tussen de één en tien medewerkers.

 

Verwachtingen voor nabije toekomst

De verwachtingen voor het komende half jaar zijn over het algemeen positief. Zo verwacht 51 procent van de vakmensen een stabiele of toenemende omzet te realiseren. Ruim een vijfde deel (22 procent) denkt minder omzet te behalen en 27 procent geeft aan het niet te weten.

Uit de reacties blijkt verder dat 69 procent de werkzaamheden en het beleid heeft aangepast sinds de start van de coronacrisis. Aanpassingen aan de RIVM-richtlijnen en een focus op de particuliere markt worden het meest genoemd. “Door bij onze klanten goed om te gaan met de RIVM-voorschriften hebben we tot nu toe alleen maar positieve reacties ontvangen en een verdubbeling van onze omzet”, aldus een elektricien uit Utrecht.

 

Gedrag consument

Maar liefst 73 procent van de vakmensen ondervond veranderingen in het gedrag van de consument. Ze zien daarbij vooral dat de mensen angstiger zijn voor het maken van afspraken. Ondanks deze angst ziet 42 procent van de ondervraagden wel een stijging in de aanvragen. “De consument is voorzichtiger, maar door duidelijk te laten zien dat we alle maatregelen in acht nemen geeft dat weer vertrouwen”, aldus een van de respondenten.

 

56 Procent van de respondenten komt niet in aanmerking voor overheidssteun, 34 procent geeft aan deze steun wel aangevraagd te hebben of dit nog van plan te zijn. De overige 11 procent weet niet of ze in aanmerking komen.


TopCoach van het Jaar →

Deze 3 pagina's vind je misschien ook wel interessant: