Overige

Hoge energieprijzen maken isoleren rendabeler

In opdracht van de NVDE – Nederlandse Vereniging Duurzame Energie – berekende CE Delft de terugverdientijd van vier isolatiemaatregelen (dak, spouw, vloerisolatie en HR++glas) en drie duurzame warmtetechnieken (warmtepomp, hybride warmtepomp, zonneboiler).

In het licht van de huidige energieprijzen volgt hieruit dat mensen met slecht geïsoleerde woningen het beste eerst isoleren: dat verdient zich terug in één tot zes jaar. In beter geïsoleerde woningen zijn warmtepompen en zonneboilers erg interessant: die verdienen zich in twee tot zes jaar terug. Olof van der Gaag, voorzitter NVDE: “Vandaag is voor veel mensen het beste moment om te verduurzamen. Naast de hoge energieprijzen doet de overheid veel om de investering aantrekkelijk te maken: bijvoorbeeld met een ISDE-subsidie (30% van de kosten); gunstige en zelfs renteloze leningen en een verschuiving in de energiebelasting (elektriciteitsbelasting omlaag, aardgasbelasting omhoog). Tevens hebben gemeenten de middelen gekregen om voor mensen met lage inkomens gerichte actie te ondernemen tegen energiearmoede.

De NVDE is blij met die maatregelen en vindt het van groot belang dat de regering die voortzet én ervoor zorgt dat de subsidiepot ISDE voortdurend gevuld blijft. “Dit is geen moment om mensen teleur te stellen die willen verduurzamen”, aldus Van der Gaag.

Achtergronddocument CE_Delft_Terugverdientijd_verduurzamingsmaatregelen
Factsheet CE Delft terugverdientijd verduurzamingsmaatregelen

www.nvde.nl


Norm voor rook- en warmteafvoerinstallaties →

Deze 3 pagina's vind je misschien ook wel interessant: