Overige

Herziene NEN 4010 gepubliceerd

NEN 4010 is herzien. Dit is de norm met eisen voor de algemene installatiepraktijk van laagspanningsinstallaties. NEN 4010 is bedoeld voor alle ontwerpers en installateurs die de meest voorkomende werkzaamheden aan elektrische installaties voor laagspanning verrichten.

NEN 4010 is opgesteld om een brede doelgroep toegang te geven tot de vele eisen voor elektrische installaties voor laagspanning. Niet iedere installateur krijgt in zijn werk te maken met alle eisen die in NEN 1010 staan. Met een norm voor de algemene installatiepraktijk, is NEN 4010 voor veel installateurs voldoende om hun veelvoorkomende werkzaamheden uit te voeren.

 

Status van NEN 4010

Door NEN 4010 toe te passen voldoet de elektrische installatie aan de technische voorschriften van het Bouwbesluit. En met name gaat het dan om de voorzieningen voor elektriciteit die gelden uit het oogpunt van veiligheid voor de gebruiksfuncties van gebieden en ruimten. Voor onderwerpen die buiten het toepassingsgebied van NEN 4010 vallen, moet NEN 1010 worden gebruikt.


App voor de UOB →

Deze 3 pagina's vind je misschien ook wel interessant: